UX/UI og tjenesteutvikling

God brukeropplevelse og design er 

avgjørende for om en løsning vil bli tatt i bruk.

Innsikt er nøkkelen til å skape gode brukeropplevelser

Brukeropplevelser og forståelsen for den totale kundereisen er grunnmuren til god og effektiv systemutvikling av nye løsninger. Vi mener at det å samarbeide og sitte på samme siden av bordet med og lytte og involvere brukerne i alle faser av designprosessen vil bidra til bedre produkter og tjenester.

Ved å basere oss på innsikt fra ekte brukere identifiserer vi dermed også reelle problemer. Dette gir oss mulighet til å gjøre riktige prioriteringer fra starten av, og bidrar til å definere hvilke problemer vi skal løse. Det er først når man løser ekte problemer fra ekte brukere at vi kan føle oss sikre på at produktet eller tjenesten vil bli tatt i bruk. Et produkt eller en tjeneste som ikke vil bli tatt i bruk er det ingen av oss som ønsker å bruke tid på. 

 

 

 

 

Hvordan vet vi egentlig om produktet eller tjenesten vil bli tatt i bruk?

Det er dessverre slik at det vi sier vi skal gjøre ikke alltid stemmer så godt overens med det vi faktisk gjør. Vi er dårlige til å evaluere egne handlingsmønstre i forkant av handling. Derfor er det desto viktigere å teste. Ved utvikling av produkter og tjenester vil man gjerne ha svar på to ting. Tilfører det brukeren verdi? Og er det intuitivt for brukeren? Kan man krysse av på begge disse punktene vet man at man har lykkes. Det er viktig å ha svar på disse tingene før man starter et kostbart utviklingsløp.

Det å teste verdien og adopsjonsgraden av løsningen kan være intrikat og avhenger i stor grad av brukergruppen. Her kan vårt team av UX-designere og forretningsutviklere bidra til å utforske mulighetsrommet for å få gjort en mest mulig realistisk test av markedsverdien. Hvorvidt produktet eller tjenesten er intuitiv kan man avdekke ved å lage en prototype. En prototype vil kunne simulerer hvordan sluttresultatet vil se ut og oppføre seg. På denne måten vil man kunne forutse hvordan brukere vil interagere med produktet eller tjenesten og avdekke hindre i forkant av utviklingen.

 

 

 

Vi tror på å jobbe sammen. Våre erfarne løsningsarkitekter, UX og UI designere har lang erfaring med å jobbe i tverrfaglige team sammen med kunden.

Om nødvendig tar de gjerne rollen som prosessdriver eller det vi kaller produkteier (PO) og bistår i alle faser av utviklingsprosessen.

I startfasen av prosjekter bidrar de med å identifisere behov og utarbeide skisser til verdiforslag. Videre for design og oppsett av din løsning. Gjerne ved å lage en klikkbar prototype så du selv kan få ta og føle på hvordan det vil bli. Under utvikling av produktet eller tjenesten vil de bidra til at brukerbehov og kundereisen blir ivaretatt på en best mulig måte. Headit jobber for at alle tjenestedesignere er sertifisert innen Scrum (PSM sertifisering) og Produkt eier (PSPO sertifisering) for å kunne tilby best mulig bistand til din bedrift.

 

 

 

x