Utfordrende digitalisering

Det er utfordrende å drive frem en digitalisering i bedrifter med lange tradisjoner for manuelle prosesser. 


Man har bygget opp bedriften via hardt arbeid, stein for stein, hvor menneskesentriske prosesser og teamene vet hvordan man driver frem resultater. Og det står det respekt av! Utfordringene starter når ledelsen ser at en digitalisering er avgjørende for å bli konkurransedyktig også i fremtiden. 

I en digitaliseringsprosess er det er lett å ty til løsninger hvor man enten kopierer eller plukker enkelte komponenter som man mener er driverne til suksess hos andre. Ikke gå i den fellen -sett av nok tid og ressurser til å utnytte digital teknologi i optimaliserings- og forbedringsarbeidet.  

Det å digitaliseres er ikke målet i seg selv, det som er og bør være målet er en radikal ytelsesforbedring. Det krever ikke bare nye systemer, men også økt digital kompetanse og nye modeller for hvordan man jobber. Teknologien i seg selv skaper ingen verdi, den må støtte de overordnede forretningsmålene via strategisk og operativ utnyttelse.  

En digitalisering tar tid og er ikke løst kun ved ett initiativ.

Kontinuerlig utvikling og en stegvis tilnærming krever både tålmodighet og jobbing, men med fokus på innovasjon og kontinuerlig forbedring vil man få igjen for innsatsen og investeringen. 

Gode prosesser og samhandling er nøkkelen i dette forbedringsarbeidet: det er avgjørende å angripe det systematisk slik at samspillet mellom menneskene og systemene sammen gir økt verdi i andre enden og gjennom hele organisasjonen.  

Vi i Headit kan hjelpe deg slik at du er godt nok forberedt og lettere kommer forbi hindringene. Forslag til andre tjenester / artikler

x