Trange kår gir grobunn for kreativitet og nytenking

Meld deg på og vinn et forprosjekt her! 

Å drive med innovasjon kan være litt som å få barn. Det passer aldri helt. Det er så mye annet som må gjøres. Den daglige driften driver seg jo ikke selv. Den siste måneden har bedrifter ikke bare måtte hanskes med sine daglige utfordringer, men fått helt nye å ta stilling til. Kanskje har man følelsen av at det aldri har passet dårligere å drive med innovasjon enn det det gjør nå.

Hjemmekontor byr på nye utfordringer på toppen av de gamle, driften reduseres og de digitale tjenestene blir satt på prøve. Vi vet ikke hvor lenge vi må forbli i denne tilstanden. For mange haster det å finne gode løsninger.

Design thinking er en metodikk som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Kjernen i design thinking er innsikt og forståelse. Metodikken bidrar til å finne løsninger i komplekse problemstillinger og komme helt til kjernen av problemene. Når man kjenner til de underliggende behovene vil det åpne for nye måter å løse problemene på man rett og slett ikke hadde tenkt på før.

En annen metodikk som har fått mye oppmerksomhet er Lean startup. Lean startup benyttes senere i innovasjonsprosessen når man har etablert et godt bilde av behovet og har kommet frem til noen løsninger man har tro på.

Tradisjonelt sett ville man gått i gang med å lage løsningen, lansere den og håpe den blir tatt godt imot av brukerne. Dette er en tilnærming til innovasjon som krever store investeringer og innebærer høy risiko. Kjernen i Lean startup er å teste så tidlig og ofte som mulig på reelle brukere. Helt fra første papir-prototype til fullstendig tjeneste involverer man brukerne slik at man får justert produktet tidlig etter brukernes behov. Dette omtales som en «smidig prosess» og innebærer langt mindre risiko.

Ved å benytte seg av metodikk som Design thinking og Lean startup kommer man i samarbeid raskt til kjernen av problemet og videre til løsninger som vil gi varig verdi. Trange kår gir grobunn for kreativitet og nytenking.  Kanskje har tiden for innovasjon aldri vært bedre enn den er akkurat nå.

Meld deg på og vinn et forprosjekt her! 

 

Skrevet av:

Michelle Stefansen - UX Designer


Kanskje har tiden for innovasjon aldri vært bedre enn den er akkurat nå er.

x