Systemutvikling

Våre dyktige systemutviklere realiserer dine prosjekter.

UX/UI og tjenesteutvikling

God brukeropplevelse og design er avgjørende for om en løsning vil bli tatt i bruk.

Forretningsutvikling

Innovasjon er evnen til å se muligheter i et marked i endring

Arkitektur

Systemarkitekter som rigger din digitale transformasjon.

Prosjektstøtte

Hvordan skape forretningsverdi gjennom samarbeid, kontinuerlig læring og tilpasning

Labs er felles arena for alle ansatte i Headit for å skape motivasjon og rom for utvikling og kompetansedeling.

I Labs tester vi blant annet ut ny teknologi og tjenester, samhandler på tvers av kompetanseområder og blir trygge på tjenester vi ønsker å tilby.

For lykkes du, lykkes vi.

x