Hva vi tilbyr

Lykkes du, lykkes vi!

Vi er nysgjerrige, utviklende og vår arbeidsmetodikk er enkel, logisk og verdiskapende. Vi tror på å jobbe tverrfaglig og sitte på samme side av bordet for å utvikle og implementere den beste ideen. Vi tror på samarbeid i økosystemer hvor vi inviterer gode venner med tilsvarende, eller supplerende kompetanse for det beste for våre ansatte og kunder.

Vårt mål er å skape den beste verdien sammen med deg, slik at vi sammen kan utvikle de beste løsningene. Tross alt handler alt om at du skal lykkes.

Våre forretningsutviklere, designere, prosjektledere, utviklere og arkitekter er eliteutøvere og har lang erfaring med å kartlegge muligheter og utfordringer, og effektivt implementere de beste løsningsforslagene.

L ø s n i n g s k o n s e p t D e fi n e r e p r o b l e m s t i l l i n g I n n s i k t T e s t e P r o t o t y p e Backlog T e s t e E r f a r e P l a n l e g g e G j e n n o m f ø r e Løsningskonsept Komme opp med ideer og forslag til løsnings- konsepter gjennom skisser og workshop. Definere problemstilling Beskrive store og små utfordringer og muligheter slik at vi kan utvikle gode      løsningskonsepter. Innsikt Forstå brukere, deres behov og synspunkt på verden. Forstå bedriftens strategi, utfordringer og hva de ønsker å oppnå. Prototype Utforske løsnings- forslag og bygge prototyper for å kunne få tilbakemelding på hva som fungerer og ikke fungerer. Teste Verifisere og teste prototyper for å se om løsningsforslaget faktisk løser den utfordringen eller behovet som var utgangspunktet for verdiskapning Erfare Innhente erfaringer underveis i utviklingen, etter gjennomføring og produksjonssetting Teste Testing av utviklet funksjonalitet til ferdigstilling og overlevering Gjennomføre Implementere funksjonalitet med utgangspunkt i prioriterte oppgaver Planlegge Definere og prioriterte funksjonalitet og hva som kreves av arbeid for å sikre effektiv implementering. 4 2 1 3 5 6 7 8 9

Forretningsutvikling

UX- og kundeinnsikt - Brukeropplevelser og forståelsen for den totale kundereisen er grunnmuren til god og effektiv systemutvikling av nye løsninger. Våre erfarne interaksjonsdesignere vil sikre riktig innsikt og de beste løsningene.

 

Rådgivning - Spør oss om råd og hjelp!  Våre erfarne rådgivere vil hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene som løser dine utfordringer eller som gjør deg i stand til å nå dine strategiske mål.

 

Prosjektledelse - Med erfarne og dyktige prosjektledere kan vi hjelpe deg og din virksomhet gjennom alle faser av prosjektforløpet. Dette gjelder både i mindre prosjekter, eller i store, langvarige programmer.

Systemutvikling

Front-end – Realisering av brukeropplevelsen i form av nettsider og applikasjoner er en egen disiplin. Våre utviklere har lang erfaring med å skape intuitive og effektive brukergrensesnittet.

 

Back-end og integrasjon –  Det å løse komplekse oppgaver og beregninger som støtter brukergrensesnitt og andre prosesser kalles ofte for back-end utvikling. Programmene er ofte avhengig av informasjon fra andre systemer både internt i virksomheten og fra eksterne kilder via integrasjoner.  Våre utviklere har bred erfaring fra ulike bransjer og teknologier som gjør det mulig å bygge alle typer applikasjoner.

 

Databaser – Informasjon som hentes inn og bearbeides må ofte lagres for senere bruk. Våre spesialister beherske ulike databaseteknologier som gjør i stand til å håndtere data på en effektiv måte.

 

Arkitektur –  Våre erfarne arkitekter sørger for at systemene som utvikles følger etablerte prinsipper i forhold til funksjonalitet, sikkerhet og ytelse, og passer inn en større helhet.

Data science

Bruk av data, statistikk, forretningsforståelse og programmering for å skape faktabaserte beslutninger, nye produkter og automatisering av tiltak.

Headit er ledende innen data science med maskinlæring og predikative analyser slik at vi enklere kan ta riktige strategiske beslutninger og enklere gi riktige prognoser.

Med maskinlæring kan vi lære gjenkjenning av komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger basert på data.

 

Labs er felles arena for alle ansatte i Headit for å skape motivasjon og rom for utvikling og kompetansedeling.

I Labs tester vi blant annet ut ny teknologi og tjenester, samhandler på tvers av kompetanseområder og blir trygge på tjenester vi ønsker å tilby.

For lykkes du, lykkes vi.

Våre samarbeidspartnere