Hva vi tilbyr

Lykkes du, lykkes vi!

Vi er nysgjerrige, utviklende og vår arbeidsmetodikk er enkel, logisk og verdiskapende. Vi tror på å jobbe tverrfaglig og sitte på samme side av bordet for å utvikle og implementere den beste ideen. Vi tror på samarbeid i økosystemer hvor vi inviterer gode venner med tilsvarende, eller supplerende kompetanse for det beste for våre ansatte og kunder.

Vårt mål er å skape den beste verdien sammen med deg, slik at vi sammen kan utvikle de beste løsningene. Tross alt handler alt om at du skal lykkes.

Våre forretningsutviklere, designere, prosjektledere, utviklere og arkitekter er eliteutøvere og har lang erfaring med å kartlegge muligheter og utfordringer, og effektivt implementere de beste løsningsforslagene. Vi har jobbet med store nasjonale kunder over flere år.

Forretningsutvikling

UX- og kundeinnsikt - Brukeropplevelser og forståelsen for den totale kundereisen er grunnmuren til god og effektiv systemutvikling av nye løsninger. Våre erfarne interaksjonsdesignere vil sikre riktig innsikt og de beste løsningene.

 

Rådgivning - Spør oss om råd og hjelp!  Våre erfarne rådgivere vil hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene som løser dine utfordringer eller som gjør deg i stand til å nå dine strategiske mål.

 

Prosjektledelse - Med erfarne og dyktige prosjektledere kan vi hjelpe deg og din virksomhet gjennom alle faser av prosjektforløpet. Dette gjelder både i mindre prosjekter, eller i store, langvarige programmer.

Systemutvikling

Det samles mye informasjon i dagens samfunn og dette vil bare øke. Vi utvikler innsiktsløsninger som hjelper deg til å jobbe enklere og for å ta riktige beslutninger.

Business intelligence - Vi hjelper deg med å identifisere og sammenstille både interne- og eksterne kildene som beriker informasjonen din og presenterer de visuelt. Vi gjør jobben slik at du får riktig presentasjon av innsikt for å få riktig innsikt.  

AI/ Data science - Headit er ledende innen data science med maskinlæring og predikative analyser slik at du enklere kan ta riktige strategiske beslutninger og enklere gi riktigere prognoser. Med maskinlæring kan vi lære gjenkjenning av komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger basert på data.

Labs er felles arena for alle ansatte i Headit for å skape motivasjon og rom for utvikling og kompetansedeling.

I Labs tester vi blant annet ut ny teknologi og tjenester, samhandler på tvers av kompetanseområder og blir trygge på tjenester vi ønsker å tilby.

For lykkes du, lykkes vi.

Våre samarbeidspartnere