Vi ser etter flere flinke folk

Stilling --- HR-leder

Stilling ---Systemutvikler

Om stillingene

HR-leder

Headit er i vekst, og som en naturlig del av vår utvikling ønsker vi å styrke laget med en HR-leder. Som HR-leder i Headit vil du få ansvaret for det strategiske og operative HR arbeidet, men du jobber ikke alene, da lagfølelsen i Headit er sterk.

Kulturen vår er preget av engasjement, godt humør, inkludering og dedikerte og faglig sterke ansatte. Vi er Great Place To Work-sertifisert, og legger stor vekt på arbeidsmiljøet hos oss. Vi er opptatt av at alle ansatte skal være med å utvikle arbeidsmiljøet og arbeidsplassen. Vi liker å finne på ting sammen, både faglig og sosialt og kompetanseutvikling er sentralt i alt vi gjør.

Selskapet er i kontinuerlig utvikling og en HR-leder vil være en sentral person i dette arbeidet. HR-lederen skal være en naturlig pådriver og inspirator for organisasjonsutvikling, kulturarbeidet, utvikling av ledere og medarbeidere, samt være vår spesialist på HR-faget.

 

Hvem er vår nye HR-leder?

Du er en engasjert kultur- og relasjonsbygger, som ønsker å bidra både personlig og faglig til selskapets vekstambisjoner. Du må ha god bredde i din kompetanse og erfaring på HR-feltet og som person like å jobbe i et dynamisk og fleksibelt konsulent- og prosjektmiljø, der ingen dager er like og det er mange baller i luften. Videre ønsker vi at du skal være en framoverlent pådriver, som har bein i nesa og som vet at det som var bra nok i går, ikke er bra nok i morgen.

Ansvarsområder:

Lede HR-arbeidet i Headit strategisk og operativt
Rekruttering, i samarbeid med ledere og fagspesialister
Onboarding
Leder- og medarbeiderutvikling, samt oppfølging
Kulturmessige og sosiale tiltak
Bygge HR-faglige prosesser, strukturer og rutiner
Ivareta lov- og regelverk, samt en god personalpolitikk

Som HR-leder er du en del av ledergruppen i selskapet og du leder HR-teamet av personalledere.

Følgende formell kompetanse, erfaring og egenskaper er viktige:

 • Har relevant utdannelse fra høyskole/universitet
 • Arbeidserfaring fra HR-feltet
 • God forretningsforståelse og forståelse for verdien og bruk av teknologi og IT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og moderne lokaler
 • Godt sosialt miljø både i og utenfor arbeidstiden
 • Dyktige medarbeidere
 • Personlig utvikling i faggrupper
 • Muligheter for å delta på konferanser og kurs.
 • Mulighet for å bidra i nettverk
 • Medbestemmelse for utvikling av fagområdet og selskapet generelt.
 • Fleksibel arbeidstid/sted

 

Systemutvikler

I Headit vil du få mulighet til å jobbe tett med mange forskjellige kunder og bransjer. Våre utviklere jobber i tverrfaglige team med UX-designere og produkteiere eller går inn i team hos kunden og jobber med deres kjernevirksomhet.

 

For oss er det viktig å jobbe tett med kundene våre for å utvikle deres forretning og prosess sammen med dem. Vi er tungt inne hos de største kundene våre, og vi jobber med et vidt spenn av domener, blant annet kredittinformasjon, bioteknologi og museumsløsninger. Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse og trenger både flere arkitekter, tech lead og backend-, frontend og fullstack-utviklere.  
Vi er opptatt av at alle ansatte skal være med å utvikle Headit og vi legger til rette for at alle ansatte skal utvikle seg. Vi har ulike faggrupper, bla annen for frontend, backend, arkitektur og data science. Jevnlig har vi fagdager for alle i Headit både tverrfaglige og spesifikke innenfor et fagfelt. 
 
Kulturen vår er preget av engasjement, godt humør, inkludering og dedikerte og faglig sterke ansatte. Vi er Great Place To Work-sertifisert og legger stor vekt på arbeidsmiljøet. Vi liker å finne på ting sammen også utenom arbeidstid, og for å krydre hverdagen har vi noen ulike aktiverer og samlinger i arbeidstid, som ikke nødvendigvis har med fag å gjøre.  

 

Hvem ser vi etter?

Du er engasjert, fremoverlent og pragmatisk rundt arbeidet ditt. Du vil bidra med innspill og meninger og har ønsker om et godt samarbeid. Du jobber godt i team og tar eierskap til koden du skriver, og produktene vi leverer.

 

Kan du, eller har du kjennskap til noen av disse teknologiene ønsker vi å høre fra deg:

 • Java, Kotlin, .Net Core og Python eller tilsvarende
 • Frontend-teknologier som Angular, React og Vue
 • Skyleverandører som Amazon AWS, Google Cloud Platform og Microsoft Azure
 • Containerteknologier som Kubernetes og Docker
  SQL, NoSQL og andre lagringsteknologier
 • Kontinuerlige leveranser med tilhørende teknologier
 • Smidig utvikling


Vi ønsker at du:

 • Har relevant utdannelse fra høyskole/universitet
 • Er positiv og utadvendt
 • Er trygg på deg selv og ser verdien av å jobbe sammen i team
 • Er god til å samarbeide og har evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Håndterer og trives med mange og overlappende arbeidsoppgaver
 • Har interesse og evner å forstå kundens prosesser og forretning
 • Har gode kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og moderne lokaler
 • Godt sosialt miljø både i og utenfor arbeidstiden
 • Dyktige medarbeidere
 • Personlig utvikling i faggrupper
 • Muligheter for å delta på konferanser og kurs.
 • Mulighet for å bidra i nettverk
 • Medbestemmelse for utvikling av fagområdet og selskapet generelt.
 • Fleksibel arbeidstid/sted
   

 

Send oss din cv! 

 

x