Prosjektstøtte

Hvordan skape forretningsverdi gjennom samarbeid,

kontinuerlig læring og tilpasning

Maksimer verdi med planlegging, prioritering, gjennomføring og evaluering i etapper

En stadig større del av verdiskapningen i samfunnet skjer gjennom prosjekter, og en stadig større del av denne verdiskapningen er digital. Digitale produkter og tjenester kan være komplekse nesten til det uhåndterbare.  

I prosjekter med smidig metodikk tar prosjektlederen en rolle som fasilitator og rådgiver. Vi legger til rette, veileder og bidrar til at selv komplekse prosjekter blir håndterbare med en god struktur. Smidig metodikk blir ofte omtalt som en nyere arbeidsmetode. Men den er ikke mer ny enn at Headits beste folk på området har over 10års erfaring med smidig prosjektarbeid.

 

 

Lean og Smidig utviklingsmetodikk

Smidig betyr i praksis det å ta inn over seg at man aldri sitter med nok kunnskap om oppgaven/oppdraget før det er ferdig. Lean er en filosofi der grunntanken er fokus på «kundens» behov, respekt for mennesker og bruk av anerkjente teknikker for stadig å kunne forbedre seg. Vi mener at riktig kombinasjon av disse verktøykassene til riktig formål er nøkkelen til et vellykket utviklingsløp.


Kundeorientert prosjektforløp

Tradisjonelt sett har utvikling av digitale produkter og tjenester blitt gjort per bestilling. Man starter med en bestilling, estimerer timer, lager produktet og overleverer kunde. Vi i Headit anerkjenner at langt fra alle faktorer som vil påvirke sluttresultatet er kjent på forhånd, og nettopp dette er utgangspunktet i smidig arbeidsmetodikk. Vi tror på å identifisere og prioritere hva som gir aller størst verdi, begynne der og bygge løsningen stegvis der vi tester og evaluerer hvert steg. Dette gir oss tryggheten til å vite at vi er på rett vei og friheten til å endre kurs når vi må.Vil du lære mer om hvordan din bedrift kan skape verdi gjennom prinsipper fra Lean og Smidig prosjektstyring? Ta en prat med oss da vel!

 

 

 

 

x