Suksess er tre små, men viktige ord; Lytte, forstå og løse. Vi tilbyr et dedikert og samstemt elitelag med god forretnings- og teknologiforståelse.

Historie

Headits historie går tilbake til 2001, da tre modige grundere ville leve sin drøm og visjon. Med høy kompetanse, fokus på kvalitet, stolthet og vilje til å få det til, har selskapet vokst seg til det Headit er i dag. Vi er fortsatt i vekst, fordi vi aldri har gått bort fra grunnoppskriften vår; lytte til kunden, forstå kundens utfordringer og muligheter, og løse dem sammen med kunden.


Headit har i dag 32 ansatte, og vi arbeider tett på kunder lokalt, regionalt, nasjonalt og også utenfor landets grenser. Vi er en aktør som deltar og bidrar i mange nettverk og klynger for å dele kompetanse og erfaring, og ikke minst for å lære.

Hver dag skriver vi videre på historien vår. Vi lærer og feirer sammen.

Vi har hovedkontor i Ottestad, på Kjonerud kompetansesenter og avdelingskontor i NT6 på Gjøvik.

Våre ansatte

Rune Kollstrøm
Daglig leder

Lang og bred erfaring fra mange områder innen IKT og IKT ledelse. Kvalifikasjoner innen IT design, arkitektur, prosjektledelse, agile prosesser, produkt- og systemutvikling. Tidligere vært utvikler/programmerer og DBA. Spesiell erfaring med integrasjon av interne og eksterne datakilder som gjøres tilgjengelig for et stort antall brukere

Ivan Samsonstuen
CMO og Forretningsutvikler

Solid erfaring innen merkevarebygging, utvikling av digital distribusjon, produkt- og forretningsutvikling. Tidligere jobbet som Merkevarebygger og forretningsutvikler i Norsk Tipping og Salgs- og markedsdirektør i Natre Vinduer. Er analytisk og kreativ, som evner å tenke langsiktig og er opptatt av å finne riktig langsiktige konsepter og løsninger. Søker innsikt for å løse kundens forretningsmessige behov.

Sem-T. Fossum
Rådgiver

Bred kompetanse og lang erfaring med roller innenfor prosjektledelse, smidig gjennomføring og arkitektur for ulike løsnings- og forretningsområder. Solid bakgrunn innenfor systemutvikling, programmering, webutvikling, systemarkitektur, brukerinteraksjon, databaseutvikling, prosjektledelse og bruk av Open Source.

Sigmund M. Grønland
Teknisk arkitekt

Solid kompetanse innenfor teknologi, systemarkitektur og rammeverk. Lang erfaring innenfor ulike løsnings- og fagområder. Utøvende roller som teknisk arkitekt, systemutvikler, rådgiver og prosjektleder. Bred kompetanse innenfor full-stack systemutvikling, integrasjoner, Open Source og beslutningsstøtte/BI. Søker alltid å løse kundens forretningsmessige behov ved hjelp av rett teknologi. 

Jan Olav Vestrum
Systemutvikler

Deltakelse i både store og små utviklingsprosjekt siden 1997. Har i denne perioden hatt mange ulike roller med tilhørende ansvar. Blir ekstra motivert av å jobbe i team og brenner for å komme fram til gode løsninger i samarbeid med kunden. Solid erfaring fra mange ulike tjenesteområder og bidrar ofte med rådgivning og teamledelse i tillegg til programmering. God erfaring med funksjonell programmering, mikrotjenester og automatisering av oppgaver.  

Morten Galåsen
Prosjektleder

Open Group sertifisert Master IT arkitekt. Bred erfaring både fra privat- og offentlig sektor gjennom ulike utøvende roller innenfor applikasjonsarkitektur, prosessmodellering, prosjektledelse, informasjonssikkerhet, risikostyring, kvalitetssikring og kvalitetskontroll. God kompetanse innenfor CMMI, ITIL, ISO inklusive rammeverk for prosessmodellering og metodikk. 

Rune Gaarde
Systemutvikler

Lang erfaring med utvikling og forvaltning av ulike typer fagløsninger med bruk av Java basert teknologi med tilhørende markedsledende rammeverk. God generell kompetanse innenfor systemutvikling, programmering, webutvikling, systemarkitektur, brukerinteraksjon, databaseutvikling og Linux/Open Source.

Magne Johansen
Systemutvikler

Bred kompetanse innenfor utvikling og forvaltning av ulike fagsystem samt innsyn-/ beslutningstøtteløsninger. Lang erfaring med systemutvikling herav programmering, webutvikling, brukerinteraksjon og database, Har bakgrunn fra ulike roller innenfor systemutvikling og testgjennomføring.

Ronny Kristiansen
Systemutvikler

Full-stack utvikler med bred erfaring, frontend og backend. Engasjert og liker å finne den beste løsningen.Certifisert SCRUM master og vant til å jobbe tett på kunde. Tar eierskap til kunde og løsning, og forvalter kundens gull som sitt eget. 

Cato Mausethagen
Systemutvikler

Bred teknisk bakgrunn med erfaring fra utvikling av java baserte fagsystemer med bruk av Spring rammeverk. Har god erfaring med SCRUM og har i tillegg bred erfaring innenfor utvikling av frontend- og backendløsninger på ulike brukerflater. Er strukturert og er opptatt av å ivareta kundens interesser. Spisskompetanse innenfor tjenesteområdet for eiendom- og kredittinformasjon. 

Bjørn Tore Wiken
Systemutvikler

Bred erfaring fra utvikling av java baserte applikasjoner med bruk av Spring Framework og åpen kildekode. God kompetanse innenfor systemutvikling, systemintegrasjon, systemdesign/arkitektur og testdrevet utvikling. Har også lang erfaring fra systemintegrasjon innen bank og forsikring, web applikasjoner og utvikling av REST tjenester. 

Mari Ingberg
Systemutvikler

Bred erfaring innen bygging av forretningskritiske fagsystemer både i privat og offentlig sektor. Er godt kjent med konsepter som microservices, Big Data, meldingsbasert arkitektur, REST og Domain Driven Design. Har også kompetanse innen smidig gjennomføring, brukerinteraksjon, brukertesting og dokumentasjo

Dag Blakstad
Systemutvikler

Bred kompetanse innenfor systemutvikling med bruk av moderne teknologi og rammeverk. God kompetanse på systemdesign, utvikling og forvaltning av fagsystemer inklusive integrasjonsløsninger. Erfaring fra teknisk teamledelse og gjennomføring med bruk av agile gjennomføringsmetodikk. 

Sølve René Stålem
Systemutvikler

Dyktig Java backend utvikler med erfaring fra ulike rammeverk. Av natur nysgjerrig, positiv, analyserende og idémyldrende med fokus på det som er viktig - å forstå behov gjennom diskusjon for å kunne levere gode løsninger. God erfaring med bruk av SCRUM og leveranse av funksjonalitet gjennom iterasjoner. Spisskompetanse innenfor algoritme design, kompleksitetsteori og analyse av store datamengder. 

Steinar Opphus
Systemutvikler

Nyutdannet programvareutvikler fra NTNU Gjøvik, med bakgrunn fra karriere innenfor mediedistribusjon. Kompetanse i Java og frontend-utvikling. Fokus på utvikling av gode løsninger sammen med våre kunder. Nysgjerrig, lærevillig, strukturert og ansvarsbevisst. Brenner spesielt for systemutvikling med fokus på arbeidsmetodikk. 

Vidar Evenrud Seeberg
Systemutvikler

Fullstack Javautvikler med vekt på backend. Rask til å forstå nye forretningsområder og legger stor vekt på god kommunikasjon med alle interessenter i prosjektet. En tidligere karriere som musiker og pedagog bidrar til kreative løsninger med fokus på brukernes behov. Stor interesse og nysgjerrighet for ny teknologi. Teamperson som liker team hvor brukers behov er i sentrum og hvor teamfilosofien er å gjøre hverandre gode.

Jørgen Drevland
Systemutvikler

Fullstack systemutvikler med erfaring fra utvikling av løsninger innen medie- og distribusjonsbransjen. Har vært sentral i å utvikle alle ledd i løsningene, fra backend med database til frontend på web og mobile flater. Ydmyk og behagelig personlighet med de beste evner til å lytte og forstå, for deretter å kunne løse utfordringene på best mulig måte for brukerne. Strukturert og analytisk. Har også erfaring fra spillutvikling og visualisering. 

Bjørn Even Busterud
Prosjektleder og systemutvikler

Stor bredde i erfaring, helt fra å være systemutvikler til å være prosjektleder og produktutvikler. Har hatt teknisk- og funksjonelt ansvar for utvikling av løsning for 3D maskinstyring med bruk av GPS og kartdata. Med sin erfaring har han de beste forutsetninger til å forstå helheten i prosjektene. Han evner å stille de gode spørsmålene, og liker å utfordre eksisterende tankegang. Brenner for å finne de gode løsningene sammen med brukerne. Han er utadvendt og sosial, men samtidig målrettet og får jobben gjort. 

Mari Haug Meyer
UX-designer

Mari har lang og bred erfaring fra utviklingsprosjekter for internett-, mobil- og saksbehandlingsløsninger. Hun tar gjerne rollen som prosessdriver for utarbeiding av design og løsningsbeskrivelse. Med bakgrunn som utvikler har hun god teknisk forståelse, og fungerer ofte som et bindeledd mellom forretning og utvikling. Positiv og løsningsorientert og brenner for å lage brukervennlige og nyttige løsninger som gjør andres hverdag enklere. Strukturert og effektiv person som raskt får oversikt, liker å sette ting i system og visualisere. Opptatt av å involvere sluttbrukerne gjennom hele prosjektløpet. Har god erfaring med å gjennomføre brukertest på alt fra skisser og prototyper til ferdige løsninger med mål om å finne forbedringer og sikre at løsningene fungerer. 

Lars Johan Nybø
Systemutvikler

Lars Johan en en fullstack utvikler som brenner for gode, effektive og brukervennlige løsninger. Han jobber gjerne smidig, og i tett samarbeid med kunden, for å kunne fremstille den beste løsningen til deres behov. Lars Johan har tidligere jobbet med bl.a. web-løsninger som krever stor brukervennlighet og universell utforming. Han har erfaring som fagassistent fra NTNU og liker å dele kunnskap, bidra til kompetanseheving og et godt arbeidsmiljø.  

Anette Gulbrandsen
Markeds- og administrasjonskonsulent

En kreativ og løsningsorientert person med erfaring innen markedsføring, kommunikasjon og prosjektledelse. Har tidligere jobbet i en liten bedrift og er derfor allsidig og vant til mange forskjellige oppgaver. Har erfaring med utforming av grafisk materiell, og administrering og utvikling av webløsning. Har stor interesse for digitale- og sosiale medier og har jobbet med markedsføring i de forskjellige kanalene. Har også hatt det overordnede ansvaret for all kommunikasjon ut mot kunde. Har både jobbet tett med kunder, og som kunde selv, og har dermed god innsikt i hva man ønsker i et produkt og i et samarbeid. Liker å kunne utvikle sine kreative evner og ideer og evner og ha mange baller i lufta.  

Lise Bulling Bratberg
UX-designer

Lise er en strukturert og dyktig løsningsarkitekt som evner til å se det helhetlige kundebehovet i en utviklingsprosess, samtidig som hun har fokus på detaljene som utgjør den store forskjellen. Hun har erfaring fra roller som funksjonell arkitekt, utvikler, teknisk designer og tester og har derfor opparbeidet seg god forståelse for prosessoptimalisering, samt forretning og teknologiforståelse. Lise har ofte deltatt i behovsanalyser og kartleggingsfaser og bidrar med kunnskap innenfor utforming av løsningsbeskrivelser, design og spesifikasjoner.  Lise har også erfaring innenfor utvikling og testing av webløsninger med prinsipper innenfor universell utforming, smidig utvikling, mobile first og brukerrettet design. Lise er en svært pålitelig medarbeider og har et tydelig og strukturert uttrykk i hennes arbeid. Hun har god kompetanse innenfor forvaltning, prosjektplanlegging,  -gjennomføring, informasjonsforvaltning og kravhåndtering, og med sin tekniske bakgrunn er Lise derfor et viktig bindeledd mellom kunde, produkteier og IT.

Siren Zeitz Schou Lund
Systemutvikler

..

Kjetil Andersen
Systemutvikler

Kjetil er en erfaren seniorkonsulent som har jobbet med applikasjonsutvikling siden 1997. Han jobber med hovedvekt på generell utvikling og grensesnitts programmering på Enonic XP og IBM, men har også erfaring fra Microsoft-løsninger basert på ASP og .Net.

Kjetil har bl.a. i 2015 utviklet og levert skreddersydde mobile applikasjoner i energibransjen.

Ingvild Gjessing
Prosjektleder

Effektiv og strukturert prosjektleder. Jobber med prosjekter fra desingfase, gjennom utvikling og testing og frem til leveranse, hele tiden med mål om å finne best mulige løsninger for kunden.Fullstack-utvikler med nesten 10 års erfaring innen C# og .NET-utvikling, og god databasekunnskap.

Henning Krogh
Systemutvikler
Henning ønsker å levere gode resultater med høy kvalitet. Har erfaring fra både spill- og mobilutvikling med stor vekt på 3D programmering.
Han er en ansvarsbevisst person med stor arbeidsinnsats, og i tillegg er han en rolig og stille person som liker å ha en strukturert tilnærming til ulike problemer. Han er overbevist om at god kommunikasjon bidrar til gode resultater.
Bjørn Olav Berg
System- og forretningsuvikler

Lang erfaring med systemutvikling og forvaltning av forskjellige løsninger med bruk av både Java basert teknologi og Microsoft .net. Har også erfaring fra prosjektledelse og teknisk prosjektledelse fra forskjellige IT- prosjekter, samt generell ledelse og forretningsutvikling fra næringslivet. Brenner for å komme fram til gode løsninger i tett samarbeid mellom kunde og leverandør og internt i prosjekt- team, der løsningene gir forretningsmessig gevinst.

Sushil Chitrakar
Systemutvikler

Sushil har god erfaring med systemutvikling av Microsoft teknologier, for både små og store kunder. Han har erfaring med utvikling av ERP-systemer, integrering av ulike systemer og kravanalyse av systemet som skal utvikles. Sushil liker å jobbe tett med kunden for å forstå systemet i sin helhet, og kunden sine behov og prioriteringer.

Vegard Ølstad Dalberg
Data Scientist

Vegard har en bred erfaring innen data science, og utnytter det siste innen nye teknikker og metoder. Med erfaring innenfor predikativ analyse, dataanalyse, sosiale medier, webanalyse, og markedsanalyse, brenner Vegard for å utnytte flere datakilder for å avdekke nye sammenhenger og mønster som kan benyttes til å gi økt verdi for den enkelte bedrift og kundene deres.

Michelle Stefansen
UX-designer

Solid erfaring med å utarbeide grafikk, animasjoner og interaktive løsningsforslag til tjenester og markedskampanjer. Brenner for å skape relevante og attraktive kundeopplevelser sammen med kunde. Hun tar gjerne rollen som prosessdriver for utarbeiding av design og løsningsbeskrivelser. Ved å kombinere prinsipper fra design thinking, designmetodikk, kreativitet og kundeinnsikt ønsker hun i samarbeid med kunden å forenkle hverdagen og skape varig verdi.

Kristin Aamodt
Forretningsutvikler/KAM
Alf Håkon Lille-Mæhlum
Systemutvikler

Alf Håkon er en ansvarsbevisst systemutvikler med interesse for UX og design. Med flere års erfaring som systemutvikler der han blant annet har jobbet mye med java og javascript kan han betraktes som full-stack utvikler. Han jobber alltid brukersentrert, og ønsker med dette å komme frem til en løsning som både ser og føles bra for sluttbrukeren. Han er pliktoppfyllende i sitt arbeid og liker å jobbe i team. Alf Håkon har tidligere erfaring med omfattende utviklingsprosjekter innen fintech.

Kenneth Eide Haugen
Systemutvikler

Kenneth er tverrfaglig og liker utfordringer. Han jobber strukturert og målrettet, og trives med å  finne gode løsninger og levere kvalitet. Med nysgjerrighet og lyttende innstilling vil han forstå og utfordre sammenhenger i sammensatte system, og utnytter dette til å utvikle gode brukeropplevelser. Teknisk bakgrunn i kombinasjon med erfaring fra team-ledelse danner et godt grunnlag for tett samarbeid i mindre og større grupper. 

Er du vår nye ansatt?