Vanligvis handler våre referansecaser om å få frem hvilke løsninger vi har laget i samarbeid med kundene våre og resultatene av disse. Når vi skulle snakke med kundekontakten hos vår største kunde, oppdaget vi fort at dette handlet først og fremst om en ting; mennesker.

 

Teknologipartnere

Samarbeidet mellom D&B og Headit startet allerede i 2004 ved at D&B skulle bygge et techmiljø i Norge. På den tiden bestod Headit kun av 4 ansatte, men hverken da eller nå som vi er over 30 ansatte ser D&B på Headit som ett lite firma. Men de vet at de er en viktig kunde for oss, og at vi rekrutterer gode folk med personligheter som passer inn i deres profil. 

 

 

Det er VI og OSS, ikke oss mot dere

 Headit er et konsulentfirma hvor man kan leie inn alt fra enkeltressurser til et helt team. Av og til kan firmaer som leier inn konsulenter oppleve innleie som krevende, spesielt om man er usikker på konsulentens egeninteresse i forslag og/eller løsning. Og det er i denne sammenhengen Dag Frode trekker frem det unike i vårt samarbeid igjennom årene som har gått; tillitt. 
 
D&B har aldri betvilt at konsulentene fra Headit er der for dem, sammen med dem. Samarbeidet er tillittsbasert og de menneskelige relasjonene legger til rette for at alle gjør det de kan for å løse problemer, sammen. Dette skaper en unik kultur og derfor blir konsulenter fra Headit ikke sett på som eksterne ressurser i D&B, de er interne og en del av laget. 
 


Når vi utfordrer Dag Frode på hvilke oppgaver han mener vi egner oss best på flirer han litt og svarer bestemt: «Alt!». Han begrunner det med at styrken til Headit er menneskene våre og at mottoet vårt «skape en bekymringsfri hverdag» passer dem perfekt. Det er nettopp det de trenger. Sammen med en høy grad av tillitt og det han beskriver som en enorm fagkompetanse muliggjøres den bekymringsfrie hverdagen. 

 

Veien videre

Før vi avsluttet vår lille Teams-samtale lurte vi på om Dag Frode kunne si noe om hvordan han ser for seg samarbeidet fremover. Gjerne skulle han ha hatt «alle» fra Headit hos seg i D&B da det skjer mye. Men som hos de aller fleste er det budsjettrammer også han må forholde seg til når det kommer til innleie av ressurser. Etter en periode med nedskalering hos D&B har de som mål å bevare dagens nivå og utvide. Som kunde ser ikke Dag Frode poenget med å leie inn ekstra kompetanse kun for kortere perioder, ettersom man bruker lang tid på onboarding og overlevering i prosjektene. Den langsiktigheten vi har per i dag gagner begge parter og den skal vi fortsette med.  
 
Så da er det enkelt for oss å avslutte med: 
Vi gleder oss til veien videre, SAMMEN! 

Bisnode - Et Dun & Bradstreet selskap


D&B
Er spesialister på å skreddersy forretnings-, kreditt- og markedsinformasjon av høy kvalitet. De tilbyr løsninger innen fortaksdata- og datakvalitet, markedsføring og salg, risiko og kreditt, samt analyse og innsikt.

x