SLIK PÅVIRKET KORONA HYTTETRAFIKKEN

Koronakrisen har satt sitt preg på senvinteren, og endret adferden vår på mange måter. Vi har sett nærmere på hvordan situasjonen har påvirket våre reisevaner, spesifikt opp mot hytteforbudet. Var vi flinke til å etterleve det og hva skjedde når forbudet mot overnatting ble opphevet? 
Vi har tatt for oss trafikkinformasjon fra Statens Vegvesens målepunkt på E6 fra Oslo inn til Innlandet. Dette dekker hyttetrafikken fra Oslo-området mot de store hytteområden på fjellet, som Trysil, Sjusjøen, Skeikampen, Hafjell og Kvitfjell. 

 

Ukene før

Mens hverdagen fremdeles var normal i Norge, ser vi at nettotrafikken mot innlandet, det vi antar er hytteutfart, begynner på torsdager, og øker på fredager. Til sammen er det i underkant av 10 000 biler som drar nordover fra Oslo mot innlandet torsdag og fredag, og returnerer på søndag, en vanlig vinterhelg.

 

Forbud mot å overnatte på hytte

Fra 19.mars ble det forbudt å overnatte på hytta, og etter dette ser vi så godt som ikke noe av den typiske helgeutfarten mot hytteområdene. Dataene tyder på at forbudet ble overholdt, selv i påsken.

 

Norge stenges ned

Men de vanlige vinterhelgene ble det slutt på i midten av mars. Fra 13.mars ble Norge mer eller mindre stengt ned. De første dagene var mye litt uoversiktlig, og trafikken mot fjellet var normal torsdag 12. mars, men redusert fredag den 13.

 

Hytteforbudet oppheves

20. april ble hyttforbudet opphevet, og allerede fra første dag så vi en markant økning i trafikken nordover; Var mange på vei til hytta igjen? Økningen var jevnt fordelt helt fram til fredag. Når vi summerer opp ser vi faktisk at det var nesten like mye trafikk mot fjellet som en vanlig vinterhelg!

 

 

Kilde: Statens Vegvesen.


x