Hvem er du?

Du er trygg på bruken av systemer
og verktøy. Du har gode analytiske
evner, og er god til å lytte til
mennesker og forstå hva de ønsker
å få løst.

Du er ydmyk i møtet med andre
og kan å sette deg i deres situasjon.
Du er en som gjennomfører og utfører.

Hvem er vi?

I Headit jobber vi i team, og god
lagmoral og utvikling står i høysetet.

Vi lykkes i fellesskap.

Kjenner du deg igjen
i denne beskrivelsen?

Send oss CV-en din