Isiflo er produsent av rør og rørkoblinger til vann og gass. Etter nesten 60 år i bransjen er Isiflo et av de sterkeste merkevarene i Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

 

Digital salgsstøtte

Salgsavdelingen i Isiflo har hatt et ønske om å samle inn og benytte seg av data i forbindelse med kundebesøk og salg. I samarbeid har vi utviklet en digital tjeneste som samler og visualiserer kundebesøksdata for enklere å planlegge mer relevante kundebesøk i fremtiden.

Ved å samle data fra besøk kan de få oversikt over hvilke produkter som selger best, hvilke type kundemøter som leder til salg og hvilke områder det er potensiale for flere relevante besøk, for å nevne noen eksempler. Løsningen er lansert i Norge for utprøving før den skal lanseres i ytteligere 5 land.

 

Prosessen

Kartlegging av prosesser og behov gjennom intervjuer med brukere var utgangspunkt for å få prioritert de viktigste funksjonene. Løsningen ble til gjennom en design sprint fordelt på en rekke workshops med deltagere fra Headit og Isiflo.

Bilde: Digital idéworkshop 

En klikkbar prototype ble testet på brukere fra alle de involverte landen. Ved å verifisere konseptet før utvikling kunne vi raskt og smidig gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer av funksjonalitet før selve utviklingsløpet.

Selv om det er nyttig å få verifisert løsningen før et utviklingsløp må man tilrettelegge for nye prioriteringer underveis. Derfor ble det tilrettelagt for et smidig utviklingsløp der de viktigste funksjonene ble prioritert, utviklet, testet og lansert inkrementvis. 

 

Bilde: Klikkbar prototype

 


Vi har fått dekket de viktigste behovene i første omgang. Nå vil vi samle tilbakemeldinger fra brukerne før vi gjør nye prioriteringer

Kjetil Bang Hagen

Det blir spennende å se hvordan løsningen blir tatt i mot, men vi tror vi har fleksibilitet nok i løsningen til at hvert land kan tilpasse til egne behov

Resultatet

Løsningen er nå i bruk i Norge og på vei inn i Danmark, Sverige og Tyskland. Salgssjef i Norge - Kjetil Bang Hagen er svært fornøyd med løsningen så langt. "Vi har fått dekket de viktigste behovene i første omgang. Nå vil vi samle tilbakemeldinger fra brukerne før vi gjør nye prioriteringer".En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene. 

x