Headit fyller 20år!

I år feirer Headit AS 20 år, og siden oppstarten har vi bygd en suksesshistorie hvor de tre gründerne som startet opp i 2001 fremdeles er en del av laget. Hver dag skriver vi videre på historien vår og her kan du lese litt om den. 

 

En idé blir til virkelighet

Det hele startet i 2001 hvor Jan Olav Vestrum, Sigmund Grønland og Sem-Thomas Fossum gikk fra trygge omgivelser i IBM til en litt mer usikker hverdag som gründere på hjemmekontor.  
 
«Det er fryktelig lenge siden..» 
-Jan Olav Vestrum 

Sigmund, Jan Olav og Sem - 2001 

 

Fra gutterommet til eget kontor

Etter 6 måneder hjemme gikk ferden til leide lokaler i Kirkegata på Hamar, og selv om de ikke hadde noen kunder klare før de startet opp, fikk de raskt oppdrag hos Norsk Tipping og som underleverandør til IBM. Lave kostnader og forsiktig pengebruk gjorde at det gikk rundt allerede første driftsår. Det er noe veldig fasinerende med dette ungdommelige pågangsmotet og hvor uredde de var, ingen kunder, ingen inntekt og kun ett par utbetalte bonuser fra forrige arbeidsgiver å leve på. Såpass uredde var de at de allerede hadde sagt opp sine respektive jobber når de troppet opp på gratis rådgiving for start-up firmaer. 
Ikke engang firmanavnet var helt på plass i starten. Miraqulix virket som ett meget fengende navn en sen kveld, men etter å ha sovet på det kom de enstemmig frem til at det tross alt var bedre med Headit AS. Selv om enkelte trodde det var en forkortelse for Hedmarken IT i starten, har navnet fått bli med hele veien frem til i dag. 

Første logo

 

De første årene

Hvis man spør Jan Olav, Sigmund og Sem om hvorfor de valgte å satse så er de åpne på at de hadde litt ulike motivasjoner for dette. Men de er alle tre enige om at de ønsket å forme og påvirke egen arbeidshverdag i større grad. Akkurat når ideen ble til er de usikre på, men tanken ble modnet over tid. 
 
«På 30 000 fot over Hudson Bay hadde vi vårt  
mest høytsvevende styremøte i 2001» 
Sigmund Grønland
 
I de første årene hadde de ingen stabsfunksjoner og satset fullt og helt på konsulenttjenester. Det var ikke før ansettelsen av Rune Gaarde i 2007 at de fikk anledning til å løfte blikket og tenke på «hva gjør vi videre?».  Så i 2010 flyttet de kontorlokalene til Tjuvholmen og året etter ble Ronny Kristiansen ansatt. Starten på en ny retning kom i 2012 hvor daglig leder Rune Kollstrøm og Magne Johansen ble en del av laget. Det er verdt å nevne at samtlige av de ansatte nevnt innledningsvis her fortsatt er ansatt den dag i dag. 
I 2013 økte satsingen på beslutningsstøtte (dagens Data Science) som en del av tjenestespekteret og ytterligere to dyktige medarbeidere ble ansatt. Det var først i 2014 at Headit AS flyttet til Kjonerud, hvor vi fortsatt holder til, og ny firmaprofil kom på plass. Per 2016 hadde Headit AS 12 ansatte og antallet økte kraftig fra 2019 med ny strategiperiode og styrket søkelys på å være en totalleverandør innen teknologi. 
 

En arbeidsplass for og med de ansatte

I dag består Headit AS av 33 ansatte lokalisert i nyoppussede lokaler på Kjonerud i Ottestad og med avdelingskontor på NT6, Gjøvik.  
 
«Vi er gode til å ansette de rette, flinkeste og hyggeligste folkene» 

 

I Headit AS har vi tradisjon for å jobbe med spennende tverrfaglige prosjekter hvor vi kommer tett på kunden og leverer prosjekter fra A til Å. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø hvor vi trives med både arbeidsoppgavene og hverandre. Omgitt av kompetente kollegaer som er eksperter innen sine fagfelt gjør at Headit AS har vært og er en attraktiv arbeidsplass for både unge talenter og for de med lang fartstid i bransjen.  
Gjennom å prioritere en høy grad av medbestemmelse oppnår vi en åpen delingskultur, faglig nysgjerrighet, kompetanseutvikling og innovasjon. Dette på sin side fører til at mange blir lenge i Headit AS og er en av grunnene til at bedriften har vært i markedet i 20 år.
Vårt konkurransefortrinn som arbeidsgiver og leverandør er at Headit AS har vært gode til å ansette de rette, flinkeste og hyggeligste folkene. Dette igjen har gjort oss til en solid samarbeidspartner for kundene våre og har hatt mye å si for bedriftens vekst.  

 

Dyktige og utfordrende kunder

Vi er så heldige at vi har dyktige og kravstore kunder som vet hva de vil ha. Dette stiller høye krav til oss som selskap og til den enkelte konsulent og dette bidrar til at vi kontinuerlig må fornye og utvikle oss.  
 
«En høy grad av tillitt er avgjørende, og vi må fortjene den» 
 
Gjennom våre kundeprosjekter blir vi invitert inn i selve kjernevirksomheten til kunden via teknologi og forretningsutvikling. Dette krever en høy grad av tillitt fra kunden og vi må sette oss grundig inn i kundens business, utfordringer og mulighetsrom. Vi definerer suksess med tre små ord, som betyr mye, i denne sammenhengen; lytte-forstå-løse. Ved å tilby ett dedikert og samstemt tverrfaglig team kan vi bidra til ett betydelig løft slik at kunden blir mer datadrevne og utvikler sin business med fortrinn via bl.a. bedre beslutningsstøtte. Hos oss er det å gi opp eller ikke få til det vi har satt oss fore ett fremmedord -vi skal opp den bakken sammen med kunden! Gjennom skreddersøm skaper vi verdi slik at kunden kan differensiere seg fra konkurrentene og sikre økonomisk vekst ved hjelp av IT-verktøy. 
I Headit AS er de unike menneskene bedriften består av det viktigste vi har. Våre konsulenter er problemløsere med en god porsjon sunn fornuft, de er i front innen sine respektive fagfelt og ikke minst så er de hyggelige å jobbe sammen med. Dette gjør at kundene velger å samarbeide med nettopp oss. 

Veien videre

Det er ingen enkel øvelse å se inn i fremtiden og vite eksakt hva den bringer med seg. Jan Olav Vestrum belyser viktigheten av at Headit AS fortsetter å være en arbeidsplass hvor vi trives og kan fortsette og utvikle oss sammen. I tillegg påpeker han viktigheten ved at vi er tilpasningsdyktige, utvikler kompetansen kontinuerlig og finner vår plass i markedet til enhver tid. 

 
«Vi har alltid hatt et solid og bra fagmiljø, og dette  
kvalitetsstempelet skal vi fortsette å vedlikeholde.»  
Jan Olav Vestrum 
 
Sigmund Grønland supplerer med at vi har hatt en morsom driv de siste årene, og som alle andre, med noe ekstra utfordringer under pandemien. Men denne driven skal vi finne tilbake til og vi skal ha full fart inn i fremtiden.

«Vi har ett mål om å lykkes innen alle våre fagområder, og vi skal være best i klassen på å få disse til å fungere optimalt sammen», avslutter han. 


 
Den tredje av gründerne, Sem-Thomas Fossum, er den av de tre med størst drømmer og ambisjoner på vegne av firmaet. Gjerne internasjonalt samarbeid. Med glimt i øyet vedkjenner han at det er godt han har med seg noen realister på laget. «Møtes vi på midten blir det bra!» avslutter han. 
 
Daglig leder Rune Kollstrøm mener at fremtiden byr på utrolig mange spennende muligheter for Headit AS. Det som er sikkert er at skal kunden leve videre innen sine virksomhetsområder, må de bli mer datadrevne. Forvaltes systemene på en fornuftig måte er mulighetene uendelige. Så det er fortsatt rom for en bedrift som oss -utvikler kunden seg, utviklere også vi oss. Avslutningsvis påpeker han at vi ønsker å holde på «familiefølelsen» hvor vi kjenner hverandre godt, får energi og lærer av hverandre også i tiden som kommer. 
 
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører, støttespillere, familie, venner og kollegaer for 20 fine år -vi gleder oss til fortsettelsen! Forslag til andre tjenester / artikler

x