Great Place to Work

Great Place to Work anerkjenner hvert år ledende organisasjoner med sin rangering av de beste arbeidsplassene. En Great place to Work sertifisering er en uavhengig tredjeparts vurdering av arbeidsplassen.

Headit deltar for første gang i år og vi er veldig stolte av å bli sertifisert på første forsøk. Vi har de siste årene hatt stor vekst, samtidig som vi har hatt fokus på å ta vare på de ansatte vi har. Det er viktig for oss at alle trives på jobb og at man er stolt av arbeidsplassen sin. En slik sertifisering viser at mye av det vi gjør er riktig.

Vi har spurt daglig leder Rune Kollstrøm hva det betyr for Headit å være Great Place to Work sertifisert:

Det å trives på jobb er jo avgjørende for gode prestasjoner.

Men hva skal til for å trives på jobb? Vi har alle ulike preferanser til hva som er viktig for oss i jobbsammenheng.

Noen setter faglige utfordringer som det viktigste, andre setter læring og utvikling i fokus, mens andre er mest opptatt av sosiale forhold og samarbeid mellom ulike faggrupper og profesjoner.

En fleksibel arbeidshverdag som gir rom for både jobb og fritid er viktig. Vilkår og gode arbeidsbetingelser er også vesentlige forhold, gode arbeidsfasiliteter m.m.

Jeg tror en balansert fokus mellom flere viktige forhold er avgjørende for at man skal trives på jobb.

I vårt arbeid med å utvikle Headit forsøker vi å finne en balanse mellom de ulike faktorene som er viktige for oss. Vi setter oss mål med fokus på å utvikle flere forhold, ikke bare de «harde» verdiene som økonomi og tjenester.

..og så må alle oppleve at de er med på å forme hvordan vi utvikler oss, ta del i å forme de mål vi setter oss.

Medbestemmelse, eierskap og muligheten til å påvirke sin egen arbeidshverdag er avgjørende for et godt sted å jobbe og dermed oppnå gode prestasjoner.

Vi streber etter å få til dette – hver dag!

 

 


Medbestemmelse, eierskap og muligheten til å påvirke sin egen arbeidshverdag er avgjørende for et godt sted å jobbe og dermed oppnå gode prestasjoner.

x