Digitalisering og automasjon
er avgjørende - også innen avl

Geno SA lever av avl. I en bransje preget av hard konkurranse internasjonalt og av færre gårdsenheter og en liten nedgang i antall dyr i Norge, er å redusere kostnader og bli mer effektive nødvendig.

Siden høsten 2017 har Geno hatt med Headit på laget.

«For det viktige verktøyet Avlsplan har vi hatt to utviklere som har arbeidet hos oss. Dette verktøyet brukes for å lage avlsplaner i melkekubesetninger. I tillegg har vi arbeidet med ny strategi i 2018. Det er en analyse av eksisterende systemer hos oss, som vi har kalt Systemløft. Her har vi hatt tre personer fra Headit involvert».

Målet for den nye strategien er kostnadsreduksjon, og her kommer digitalisering og automasjon inn i bildet.

Tore Søgård. Søgård er leder for IT i Geno.


Vi ser på Headit
som en strategisk
leverandør for å
supplere og utvikle vårt eget utviklings-
team.

Tore Søgård

Teknologi er avgjørende både for salg og forskning og utvikling i Geno. Da trenger vi kompetente folk.

Headits medarbeidere er knyttet til konkrete prosjekter. Samtidig ser Søgård en annen verdi i å bruke eksterne ressurser, nemlig samspillet mellom den interne og eksterne kompetansen

Søgård understreker at det er viktig med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring i organisasjonen.

«Det er viktig at vi får kompetanse som supplerer og utfyller den eksisterende hos oss, men også at vi får ny kompetanse. Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere, som er ‘framme i skoa’ og er proaktive i oppdragene sine», forteller han.

Bakgrunnen for valget av Headit er et godt inntrykk og referansene som fulgte dem. Geno er samlokaliserte med Norsvin, som også lenge har benyttet seg av Headits tjenester.

«De leverer til forventning og bekrefter at de var riktig valg. Vi gikk nylig gjennom en brukerundersøkelse av tjenestene, og den viser at det generelle inntrykket er meget positivt», sier Søgård.

«Det Headit bidrar med er kompetanse som dekker et behov hos oss, og personer som passer inn i organisasjonen. Vi har en strategisk leverandør som lærer seg fagområdet vårt», fastslår Tore Søgård.Vi har for høy kostnad
per produsert dose
med sæd sammenliknet med konkurrentene
våre, og digitalisering er et grep for å få ned den kostnaden