Stordata til storfeavl bidra til bedre avlsdyr

Stordata til storfeavl

Geno jobber med avlsarbeid og utvikling av Norsk Rødt Fe populasjonen. De bruker data om kyr og okser til å beregne avlsverdier på dyrene, altså hvor gode egenskaper dyret har på for eks: Lynne, fettprosent, melkeproduksjon, benstilling etc.

Ved å ta en blodprøve kan Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra DNAet til en ku eller okse. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr.

Geno Avlsplan er et verktøy for norske bønder, som de kan bruke for å planlegge hvilke okser de vil ha som far til sine kalver. Systemet beregner optimal kombinasjon mellom kyr og okser etter gitte regler.

Siden høsten 2017 har Geno hatt med Headit på laget.

«For det viktige verktøyet Avlsplan har vi hatt to utviklere som har arbeidet hos oss. Dette verktøyet brukes for å lage avlsplaner i melkekubesetninger. I tillegg har vi arbeidet med ny strategi i 2018. Det er en analyse av eksisterende systemer hos oss, som vi har kalt Systemløft. Her har vi hatt tre personer fra Headit involvert».

Målet for den nye strategien er kostnadsreduksjon, og her kommer digitalisering og automasjon inn i bildet.

 

Avlsplan er et fullskalaprosjekt med bruk av smidig prosjektgjennomføring basert på Scrum som omfattet:

 • Utarbeidelse av verdiforslag
 • Kartlegging av dagens situasjon gjennom brukerintervjuer og observasjoner ved bruk av etablerte løsninger
 • Utarbeidelse av skisser for prosessflyt
 • Design og utarbeidelse brukerhistorier
 • Utvikling og testing av løsning
 • Brukertesting med utvalgte brukerrepresentanter underveis
 • Løpende dialog med kundens produkteier underveis for prioriteringer og beslutninger
 • Utvikling av løsning sammen med kundens egne systemutviklere/programmere

 

Hvilke roller hadde Headit?

 • Interaksjons-/UX designer
 • Frontend utvikler
 • Backend utvikler
 • Systemarkitekt
 • Prosjektleder / Scrum Master

Tore Søgård. Søgård er leder for IT i Geno.


Vi ser på Headit
som en strategisk
leverandør for å
supplere og utvikle vårt eget utviklings-
team.

Tore Søgård

Teknologi er avgjørende både for salg og forskning og utvikling i Geno. Da trenger vi kompetente folk.

Retrospektiv

Headits medarbeidere er knyttet til konkrete prosjekter. Samtidig ser Søgård en annen verdi i å bruke eksterne ressurser, nemlig samspillet mellom den interne og eksterne kompetansen

Søgård understreker at det er viktig med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring i organisasjonen.

«Det er viktig at vi får kompetanse som supplerer og utfyller den eksisterende hos oss, men også at vi får ny kompetanse. Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere, som er ‘framme i skoa’ og er proaktive i oppdragene sine», forteller han.

Bakgrunnen for valget av Headit er et godt inntrykk og referansene som fulgte dem. Geno er samlokaliserte med Norsvin, som også lenge har benyttet seg av Headits tjenester.

«De leverer til forventning og bekrefter at de var riktig valg. Vi gikk nylig gjennom en brukerundersøkelse av tjenestene, og den viser at det generelle inntrykket er meget positivt», sier Søgård.

«Det Headit bidrar med er kompetanse som dekker et behov hos oss, og personer som passer inn i organisasjonen. Vi har en strategisk leverandør som lærer seg fagområdet vårt», fastslår Tore Søgård.

 

Teknologier

Frontend:

 • Elm
 • Servet via Amazon Web Services (AWS) S3-bucket og AWS CloudFront

Backend:

 • Java/Spring-basert API
 • AWS-tjenester
 • Elastic Kubernetes Service
 • Lambda
 • Simple Queue Service
 • RDS database
 • S3 buckets
 • Route 53 DNS
 • Certicate Manager
 • Elastic Beanstalk
 • AWS tjenestene er provisjonert med Terraform
 • Keycloak Identity Provider
 • Integrasjoner mot Tine og Produsentregisteret

Støttetjenester:

 • AWS DynamoDb
 • AWS Container Registry
 • Diverse tjenester i AWS VPC:
 • Peering mellom VPCer
 • VPN til Genos lokalnett
 • Gateways for bl.a. køsystemet


Vi har for høy kostnad
per produsert dose
med sæd sammenliknet med konkurrentene
våre, og digitalisering er et grep for å få ned den kostnaden

x