Headit er mer enn
en leverandør

Crisis Training AS ble etablert i 2009 med en forretningside om å tilby støttesystem for trening og øving av alle typer beredskapsorganisasjoner. I dag er virksomheten en del av det store kompetanseselskapet EON Reality Inc, som har sitt norske datterselskap, EON Reality Norway AS, i Elverum og på Hamar.

«Ideen om verktøyet MeTracker, sprang ut fra flere år med forskning og utvikling innen beredskapsområdet. Vi avdekket et tydelig behov for en metodisk tilnærming for planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser, og et verktøy som kunne understøtte dette var derfor noe vi mente hadde et stort potensial», forteller Morten Wenstad, Vice President hos EON Reality.

Wenstad forteller at støtteverktøy som ligger i et webgrensesnitt hjelper deg til å analysere kompetansebehov og det faktiske kompetansenivået, og dermed avdekker eventuelle avvik. Basert på avviket planlegges et antall aktiviteter/øvelser og gjennomføringen, og evalueringen i etterkant skjer ved hjelp av verktøyet», sier Morten Wenstad.

Hvordan ble Headit involvert med Crisis Training?

«Crisis Training var et lite selskap når denne ideen kom opp. Vi sto foran et valg; ansette utviklere eller å finne ressurser hos andre. Vi kom i kontakt med Headit og etter gode innledende samtaler med Rune og Sem, endte vi med å benytte oss av Headit».

Gjennom årene har en håndfull Headit-mennesker vært involvert. Wenstad forteller at en av grunnene til at Headit var særlig passende var at de ikke var for store.


Crisis Training var et lite selskap når denne ideen kom opp. Vi sto foran et valg; ansette utviklere eller å finne ressurser hos andre. Vi kom i kontakt med Headit og etter gode innledende samtaler med Rune og Sem, endte vi med å benytte oss av Headit

Morten Wenstad

Sparringspartner

«Med Headit skjønte vi at vi hadde en partner som vi betydde noe for. De har vært mer enn et konsulentselskap. Tidlig i prosessen oppsto det en gjensidig tillit mellom oss, og jeg ser at Headit bidrar med et helhetlig perspektiv snarere enn bare som eksterne konsulenter».

«Headit har trodd på produktet, og har vært mer enn en leverandør. Jeg oppfatter Headit som en sparringspartner, og vi har kunnet snakke med dem om områder som forretningsmessige utfordringer. De har vært så til de grader med på laget at vi har til og med har hatt med Headits folk på innsalgsmøter», fastslår Morten Wenstad.

I EON Reality vil Security-området bli utviklet videre også inn mot et internasjonalt marked.

«Og Headit vil være med. Vi har stor tillit til dem og vil gjerne fortsette det gode arbeidet sammen», avslutter Wenstad. I 2019 vil det bli lagt enda mer vekt på å selge nettopp MeTracker løsningen til et internasjonalt marked.Med Headit skjønte vi at vi hadde en partner som vi betydde noe for. De har vært mer enn et konsulentselskap. Tidlig i prosessen oppsto det en gjensidig tillit mellom oss, og jeg ser at Headit bidrar med et helhetlig perspektiv snarere enn bare som eksterne konsulenter

x