DevOps og Geno case

Hvordan lykkes med kontinuerlige leveranser

En av nøklene til å lykkes med «smidig» er å ha et autonomt team som kan ta løpende beslutninger og har de fagdisiplinene som trengs slik at man slipper avhengigheter til andre. 
Teamet må ha brukerinnsikt for å bygge riktig produkt, definere krav, utvikle, teste og produksjonssette.  

Sammen med Geno lyktes vi med å bringe smidig tankegang inn i alle fasene av systemutviklingen via DevOps. Samskapning med kunden åpner opp for kontinuerlige leveranser og forbedringer underveis i utviklingsløpet. På denne måten er vi er på vårt mest smidige. Gjennom fokus på flyt, økt kommunikasjon og samarbeid, utvikles en mer produktiv kultur og sjansen for innovasjon øker. 


DevOps i praksis

DevOps er en praksis som kombinerer utvikling av programvare/software development (Dev) og drift av IT/IT operation (Ops).


DevOps bidrar til å: 

  • Levere programvare raskere 
  • Utvikle programvare med høy kvalitet 
  • Forbedre implementasjon av kravene
  • Kontinuerlig produktutvikling 

Kundens innstilling var avgjørende

Hvordan man setter sammen teamet og kundens innstilling avgjør hvor smidig vi får til å være i et utviklingsløp. Samarbeidet var ledet av Geno med en dyktig produkteier og et knippe utviklere. Ca 50% av medlemmer deltok fra Headit. 

Produkteier hadde troen på en stegvis tilnærming og stor tillitt til teamet. Teamet trengte derfor ikke bruke tid på å estimere, men kunne sette fokus på det som skulle gjøres.

Prosessen var slik at nye oppgaver ble diskutert, beskrevet, utviklet, testet og produksjonssatt.  
Utvikleren hadde ansvar for å følge opp at oppgaven ble testet med en gang og satt i produksjon. Utviklerne hadde kun en oppgave pågående til enhver tid. Produkteier fokuserte på at den viktigste funksjonaliteten ble prioritert til enhver tid. Løsningen hadde også en tilbakemeldingsfunksjon som ble mye brukt, hvor brukerne kom med tilbakemelding på forbedringer og ønske om nye funksjoner. På den måten vil løsningen kontinuerlig forbedres. 

Summen av alt det beskrevet over resulterte i at vi lyktes med å kjøre ut ny funksjonalitet raskt og lykkes med dette. Så en stor takk til oppdragsgiveren som lot oss få etterleve smidige prinsipper! 

 

Les mer om vårt samarbeid med Geno her

Mari Norstad Opsahl


Gjennom fokus på flyt, økt kommunikasjon og samarbeid, utvikles en mer produktiv kultur og sjansen for innovasjon øker.

Forslag til andre tjenester / artikler

x