Det smidige manifestet fyller 20 år

Det er ikke bare Headit AS som er 20 år i 2021, det samme er "Det smidige manifestet" som beskriver de endringene datidens IT-bransjen måtte gjennomgå for å utvikle bedre softwarebaserte systemer. Siden den gang har både Headit AS 
og manifestet utviklet seg, og vi ser at mye har skjedd både i bransjen og i Norge når det kommer til å omfavne disse endringene.  

"Det smidige manifestet" ble til som en visjon for ett gigantisk endringsprosjekt som brøt med den tidens tradisjonelle prosjekttankegang.  
Hele 17 svært kompetente representanter deltok i utformingen av innholdet og fire utsagn som beskrev de endringene bransjen måtte gjennomgå: 
  
Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy 
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon 
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger 
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

 
  
Vår tilnærming 

I Headit AS har vi en smidig arbeidsmetodikk, både internt og i gjennomføringen av våre kundeprosjekter.  
Denne smidigheten er i stor grad basert på de fire verdiene og tolv prinsippene fra "Det smidige manifestet". 
«Smidig» eller «agil» om du ønsker, er en arbeidsmetodikk som legger til grunn at veien til målet er ukjent og at man på forhånd ikke vet eksakt hva den beste løsningen er. 
Vi tar utgangspunkt i kunden og/eller brukeren og forsøker å lære så mye som overhodet mulig slik at vi kan forstå hva som oppleves som verdiskapende. Disse innsiktsfasene er avgjørende for at vi kan levere ett best mulig produkt/sluttresultat for deg som kunde.  


  
Tett samarbeid med kunden 

De beste prosjektene og resultatene kommer når man oppdager noe nytt, noe man ikke visste fra før og bruker disse endringene til sin fordel. 
Målet kan endres underveis, og evner man å respondere raskt på disse endringene kan man vise til å være både smidig og tilpasningsdyktig.  
Men viktigst av alt, man er kundeorientert og det skaper verdi for både deg og igjen dine kunder.  
I slike prosesser er det menneskene som skaper prosessen, men sin kompetanse og delaktighet. Tett samarbeid med deg som kunde  
og sluttbrukerne gir den største verdiskapningen. I tett samarbeid med deg som kunde kan vi levere fungerende programvare 
og de smidige metodene fremmer bærekraften i utviklingen. 


  
Utfordringer i hverdagen 

Ofte ønsker du som kunde fleksibiliteten beskrevet over, men er veldig begrenset på tid og penger. Dessverre viser det seg at mange ønsker å hoppe over innsiktsfasen og heller gå rett på utviklingen basert på hva de selv mener og tror problemet som skal løses er.  
Uten nødvendig innsikt og testing med feedback fra de som skal benytte løsningen kan man bare blir begrenset bedre. Innovasjon og utvikling  
handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker og vi ser gang på gang at man får igjen for denne investeringen. 
 
  
Vi du vite mer om hvordan vi jobber og hva vi kan løse for deg? x