Kompetanse og delingskultur i fokus

Som konsulenthus er kompetanse og delingskultur svært viktig. Vi lærer mye av å jobbe i kundeprosjekter, men setter også av tid ved siden av til å holde oss oppdatert, utforske ny teknologi, metoder og verktøy og dele erfaringer med hverandre. 
  
Mye av den faglige aktiviteten skjer i våre definerte faggrupper. Vi har faggrupper for enhver interesse, men også innenfor de områdene vi mener vi må være gode for å kunne levere godt til kundene våre. Alle kan velge faggruppe selv og deltar i minst en av disse. Vi har god erfaring med å sette av faste tidspunkt for å møtes, annenhver uke eller en gang i måneden. Det er opp til hver faggruppe.  


Dette er faggruppene våre: 
Frontend 
Backend 
Systemarkitektur 
Data Science 
UX/Design 
Forretningsutvikling 
Prosess og metode 

  
Fagdager 

Noe av det vi bruker tid på i faggruppene er tema en av oss har fordypet seg i, deling, demo, sparring på prosjekter, felles sertifiseringsløp og gode faglige diskusjoner. Men det er fagdagene vi liker aller best! Da starter vi med felles lunsj og setter av resten av dagen til faglig arbeid og avslutter gjerne med noe sosialt etter arbeidstid. 

I mai møttes faggruppene med fordypning i alt fra felles retningslinjer for arkitektur, universell utforming, typescript, forretningsmodeller, hvordan lykkes med smidige prosjekter, API mocking, elasticssearch, generiske algoritmer og API mocking for å nevne noe. I juni var vi så lei av videomøter at vi kjørte en lynrask fagdag etterfulgt av god mat og drikke i sola. 

Planer for fagdag 2.0

Til høsten planlegger vi flere labs-lunsjer med faglig deling. Vi vil også begynne med broadcast av faggruppemøtene så flere kan henge seg på, vår egen konferanse-dag og en hands-on fagdag i tverrfaglige grupper hvor vi kan lage noe sammen. Forhåpentligvis alle samlet i samme rommet igjen.
  
I Headit brenner vi for å lære oss nye ting og det beste er å gjøre det sammen med gode kollegaer. x