En bekymringsfri
IT-hverdag

Bisnode bidrar til bedre beslutningsstøtte for sine kunder ved hjelp av smart bruk av data, og er etablert i 18 europeiske land. Kundene er alt fra multinasjonale selskaper via offentlig sektor til små og mellomstore virksomheter. Felles for dem alle er at de ønsker best mulig beslutningsgrunnlag innen sin bransje. Slik håndterer de bedre risiko og beholder og utvikler kundene sine.

En bekymringsfri IT-hverdag er et vidløftig mål, men Dag Frode Larsen i Bisnode mener at Headit er tett ved å gjøre det sammen med Bisnode.
«Vi kan være trygge på at vi har valgt riktig partner som hjelper oss med å håndtere alle potensielle arbeidsstrømmer og situasjoner», fastslår Larsen.
Siden 2004 har Headit vært en strategisk partner for Bisnode, og har vært med på utviklingen som selskapet har gjennomgått.


«Headit har vært en uvurderlig bidragsyter», forteller Dag Frode Larsen.

Larsen utdyper med at Headit har bidratt i migrering av prosjekter, nyutvikling, forvaltning, rekruttering, strategi, prosjektledelse og mer. Headit og Bisnode jobber med andre ord tett sammen.
«I dag er det 10 personer fra Headit som er inne hos oss i ulike roller og konstellasjoner», sier Larsen.


Vi kan være trygge på at vi har valgt riktig partner som hjelper oss med å håndtere alle potensielle arbeidsstrømmer og situasjoner.

.

Åpen dialog
En av suksessfaktorene bak det vellykkede partnerskapet er en åpen og tillitsfull dialog.

«Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner», avslører Larsen.

Med snart 15 års samarbeid kommer naturlig nok også nærhet og kjennskap til hverandre.

«Relasjonen som er bygd over tid gir en uvurderlig tillit mellom oss. Headit kjenner på hverdagen og arbeidsoppgavene sammen med oss, leverer løsninger og plattformer, programvare og kompetanse sammen med oss, og er en del av samme miljø som oss. Vi lykkes sammen», sier Larsen.I dag er det 10 personer fra Headit som er inne hos oss i ulike roller og konstellasjoner