Bachelorgruppe leverte

Dette halvåret har en dyktig gjeng fra NTNU Gjøvik hjulpet oss med et kundecase for ICS Partner. Bachelorgruppen besående av Mustafa Abdullah, Amr Hamcho, Shamil Saidovitch Khumparov, Abdi Mohammad Bako har gjennom sitt bachelorprosjekt utviklet et inkrement til løsningen Assetfront som går på servicedokumenter til anleggsmaskiner.

ICS partner er en sentral aktør innen kjøp, salg, leie og vedlikehold av tyngre maskiner og industrimaskiner med verktøyet Assetfront som er utviklet av oss i Headit.
Assetfront er i kontinuerlig utvikling og stadig nye funksjoner blir lagt til. Med bidraget fra bachelorgruppen får løsningen nok et løft.

Assetfront – RePair

Oppgaven var å lage en mobilapp som mekanikere kan bruke til å laste opp servicer, vedlikehold og tilstandsrapporter på maskiner. Ved å sentralisere denne informasjonen i Assetfront kan dokumentasjonen alltid følge med maskinen i kjøp og salg prosesser uten at eier behøver å ha et system for dette.
 
Bachelorgruppen har selv organisert møtepunkter med kunde for å diskutere problemet og løsningsforslag, prioritert funksjonalitet og skrevet kravspesifikasjoner. Dette har ført til en mindre investering fra Headit sin side som kun har bidratt med APIet de benyttet seg av og teknisk bistand underveis.


Bilde: Skjermbilde av assetfront.com 


Hva har vi lært

Når studentene selv får ha kundekontakten vil de bli bedre rustet til å løse oppgaven riktig og i henhold til kundens ønsker. De vil få erfaringen med å samarbeide med faktiske kunder der produktet som kommer ut i andre enden vil gi reell bruksverdi. Vi i Headit har også fått innsyn i noen nye teknologier studentene har valgt å bruke som vi ikke har prøvd ut selv. Sånn sett har også vi lært noe.
 x