Medarbeiderdrevet innovasjon gjennom Krafttak mot kreft

Les mer

Flere kvinner i tech-bransjen

Flere kvinner inn i IT-bransjen
Les mer

Designkonferansen Y leverte

Les mer

Vi ønsker årets bachelorstudenter velkommen!

Les mer

System for snøbrøyting lansert akkurat i tide før snøen kom

Les mer

Smartere predikasjon av distribusjon med data science

Predikasjon av behov og etterspørsel ved hjelp av data science kan føre til enorme økonomiske gevinster for distribusjon av Genos viktigste råvare.
Les mer

Data Science

Hva er Data Science, og hva betyr det for meg og min bedrift?
Les mer

Great Place To Work

Les mer

Trange kår gir grobunn for kreativitet og nytenking

Trange kår gir grobunn for kreativitet og nytenking
Les mer

SLIK PÅVIRKET KORONA HYTTETRAFIKKEN

Les mer