Hvordan går du fra å ha dine egne rapporter til å dele de med andre?

Sitter du med mange rapporter som ingen andre ser eller bruker du mye tid på rapporter som du skal dele med andre? Da er du ikke alene.

I en jungel av digitale løsninger til mange formål på tvers av folk og avdelinger er det ofte verdifull innsikt som burde vært delt. Innsikt i hver sine lukkede systemer de få som har tilgang.

Power BI er et visualiserings program hvor du kan samle data fra flere kilder, omforme og organisere slik at du kan fokusere på det som er viktigst for deg og de du samhandler med. Du kan lett opprette felles og egne dashboards, samt eksportere rapportene til deling på tvers i organisasjonen. Dette gjør at du og organisasjonen kan ta innsiktsbaserte valg, jobbe mer effektivt og få størst mulig effekt ut av data du allerede sitter på.

 

Din gevinst ved å bli mer datadrevent:

·        Transparens og enkelt å dele.

·        Sentraliserte rapporter sikrer at alle sitter med siste versjon.

·        Minimere risiko for feilkilder.

·        Øke effektiviteten og bruke mindre tid på manuelle operasjoner .

·        De som har tilgang på rapportene, trenger ikke tilgang til dine datakilder.

·        Info til å ta bedre beslutninger på alle nivåer i bedriften.

 

Hvem passer Power BI for?

Power BI passer for alle som har et behov for å lage rapporter, eller har en rapport de ønsker eller har behov for å dele med andre. Det kan være om du er daglig leder og skal rapportere til styret eller eier, er økonomiansvarlig, jobber innenfor salg, jobber i en produksjonsbedrift eller innenfor ordre- og logistikk. Mulighetene er mange, og vi hjelper deg med å ta de rette valgene.

 

Vil du vite mer om hvordan din bedrift best kan utnytte data? Ta kontakt, så finner vi en løsning sammen.

Du kan også les mer om hvordan vi har samarbeidet med Hamar Media om å dele innsikt på tvers av avdelinger og applikasjoner her x