I disse dager sertifiseres tre nye scrum mastere

Headit har lenge brukt Scrum som en del av sitt metodeverk og en sertifisering gjør oss enda bedre rustet til å benytte metoden effektivt. Flere i Headit er allerede sertifiserte Scrum mastere, nå skal enda 3 med på lasset.

En Scrum Master jobber for å få helheten til å fungere, og for at du som kunde skal få gjennomføre prosjektet innenfor de satte rammene og få størst mulig verdi ut av investeringen. 

 

Faktaboks Scrum

  • Vektlegger produktivitet, samarbeid og kreativitet.
  • Definerer ulike roller, aktiviteter og leveranser.
  • Teamet er tverrfaglig og skal være selvgående.
  • Et av mange rammeverk innen Smidig systemutvikling.
  • Smidig (Agile) er fellesnavn på systemutviklingsmetoder som legger vekt på fleksibilitet og hyppige delleveranser samt tett kommunikasjon mellom de som utvikler systemet og de som skal bruke det.


Les mer om vår arbeidsmetodikk her

 x