Flere kvinnelige rollemodeller i tech

IT bransjen har i alle tider vært sterkt dominert av menn. Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre med det? Det er et spørsmål som har fått stor oppmerksomhet og en rekke iverksatte tiltak.


 
Den evige debatten om arv og miljø.

Både James Damore og Jordan Peterson har fått føle på hvor upopulær en uttalelse eller et argument kan være om et såpass sensitivt tema. De har begge argumenter for at arv og genetikk er en viktig faktor for hvilke yrkesvalg man gjør. Uansett grunn er vi flere som ønsker endring i den skjeve kjønnsbalansen. 
 


Større mangfold gir bedre løsninger

Som IT-selskap ønsker vi å bidra til en gjevnere kjønnsfordeling i tech-bransjen. Uansett årsak er det viktig at kvinner så vel som andre grupper er representert når vi skaper morgendagens digitale løsninger. Resultatet av skjevfordelt kjønnsbalanse ser vi nok av uheldige resultater fra. Vi vet at kvinner oftere dør i bilulykker fordi bilens setebelter og airbager er laget av og testet på menn. Vi ser også resultater av at programmer for f.eks. ansiktstgjennkjenning virker bedre på menn enn på kvinner. Det er ikke noen tvil om at større mangfold i utviklingen av produkter og tjenester vil bidra til bedre produkter og tjenester.
 


Hva kan vi som teknologibedrift gjøre? Vi har 3 tips som vi etter beste evne prøver å leve etter selv.
 
1.     Tilpasse språket i stillingsannonsene

Det er bevis for at kvinner oftere har en høyere barriere for å søke på stillingsannonser. I journalen «Evidence That Gendered Wording in Job Advertisements Exists and Sustains Gender Inequality», har forskerne funnet ut at ordene vi bruker i stillingsannonser hindrer kvinner fra å søke på enkelte stillinger. Ved å gjøre noe så enkelt som å tilpasse språket kan man få flere kvinnelige søkere.
 


2.    Løfte frem kvinnelige rollemodeller

Som barn får man ofte spørsmålet «Hva skal du bli når du blir stor, da?». Hadde flere jenter visst om alle de tøffe, kule, smarte og brennende engasjerte kvinnene i teknologibransjen ville kanskje flere ønske det samme for seg selv.


 

3.    Engasjere oss i nettverk

Vi er stolte medlemmer av Oda nettverket. De ble stiftet på bakgrunn av en undersøkelse fra 2005 i Storbritannia der det viste seg at kvinner mistrivdes sterkt i IT bransjen. De har siden jobbet for å samle det kvinnelige tech-miljøet i Norge og løfte frem gode kvinnelige rollemodeller.
 

 
Vi er på rett vei

Tall fra samordna opptak viser en stigende trend i kvinner som velger IT-utdannelser. Fra 2016 til 2020 har den kvinnelige andelen gått fra 26% til 35% kvinnelige søkere. IT-bransjen er i sterk vekst og representerer flere fagområder enn den har gjort tidligere. Enten om du er kreativ, visuell, teknisk, opptatt av mennesker, strategi eller ledelse finnes det mange spennende jobber i IT-bransjen.
 
 
 
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/
 


«Hva skal du bli når du blir stor, da?». Hadde flere jenter visst om alle de tøffe, kule, smarte og brennende engasjerte kvinnene i teknologibransjen ville kanskje flere ønske det samme for seg selv.

x