Avtal en kartleggingsworkshop

Har du en utfordring/behov eller en idé du er usikker på hvordan du kan løse eller jobbe videre? Vi tilbyr fasilitering av digitale kartleggingsworkshopper der vi hjelper deg med å definere og prioritere veien videre i hele mars og april.

 

Hva kan du forvente av en kartleggingsworkshop?

Raskt etter at du har meldt din interesse vil vi ta kontakt med deg for å avtale tid. Du vil deretter få en invitasjon til å delta på en digital workshop som vi setter opp i forkant og fasiliterer for dere. Du trenger ikke foreta deg noe mer frem til vi møtes utover å invitere kollegaene dine.

 

En typisk kartleggingsworkshop vil bestå av

  • Vi starter med en introduksjon der dere kan fortelle litt om dere selv. Det er ikke nødvendig å forberede noe. Vi stiller spørsmål og noterer underveis.
  • Videre vil vi utforske og prioritere problemer og muligheter gjennom forskjellige workshopøvelser.
  • Til slutt vil vi tegne opp et kart over dagens situasjon og prioritere fokusområde for videre arbeid

    Hele prosessen tar 3-5 timer

 

En av våre flinke UX-designere vil bidra med oppsett og fasiliteringen

Mari, Michelle og Lise har lang erfaring med å drive frem verdiforslag gjennom digitale workshops og en stor verktøykasse med innovasjonsmetoder. De tar seg av prosessen og det tekniske, dere trenger kun å delta. 

 

 

Din bedrift vil sitte igjen med

  • En felles intern forståelse av hvilke tiltak dere bør prioritere.
  • En pdf med prosessen og resultatene av alle worskshopøvelsene vi gjennomførte.
  • Inspirasjon og forhåpentligvis motivasjon til å jobbe med utfordringer dere har.
  • Hvis ønskelig lager vi gjerne også et tilbud til hvordan vi kan realisere dine idéer. Slapp av, workshoppen er helt uforpliktende og du havner ikke på noen mailingliste.

 

 

Hørtes dette spennende ut?

Send oss en mail merket med "kartleggingsworkshop" til

post@headit.no

 x