Verdiskapning gjennom optimalisering

Verdiskapning gjennom optimalisering

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering ved å:

 • Eliminere og/eller automatisere repetitive/ikke verdiskapende
 • oppgaver knyttet til løpende brenselshåndtering
 • Avlaste sentral ressurs og automatisere prosesser knyttet til
 • avregning
 • Sikre god kvalitet i og tilgang til data relatert til råstoff/
 • brensel og tilrettelegge for analyse og rapportering
 • Tilrettelegge praktiske og gode brukergrensesnitt

 

Fullskalaprosjekt med bruk smidig prosjektgjennomføring basert på Scrum som omfattet:

 • Utarbeidelse av verdiforslag
 • Kartlegging av dagens situasjon gjennom brukerintervjuer og observasjoner ute på
 • brenselsanleggene
 • Utarbeidelse av skisser for prosessyt
 • Design og utarbeidelse brukerhistorier
 • Utvikling og testing av løsning
 • Brukertesting med utvalgte brukerrepresentanter underveis
 • God dialog med kundens produkteier underveis for prioriteringer og beslutninger

Formålet med det digitale verktøyet «Eidsiva Bio» har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering.


Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system. 

Teknologi

 • Vue.js (Frontend)
 • Material Design (Frontend)
 • .NET core 3.0 (API)
 • SQL Server
 • EntityFramework
 • Azure AD
 • Azure DevOps for versjonering og deployment.

 

Hvilke roller hadde Headit?

 • Interaksjons-/UX designer
 • Frontend utvikler
 • Backend utvikler
 • Systemarkitekt
 • Prosjektleder / Scrum Master


Dataene er flyttet fra excel-dokumenter og er nå strukturert og tilgjengeliggjort for smidigere samarbeid på tvers.