Arbeidsmetodikk

 

Vi er nysgjerrige, utviklende og vår arbeidsmetodikk er enkel, logisk og verdiskapende. Vi tror på å jobbe tverrfaglig og sitte på samme side av bordet for å utvikle og implementere den beste ideen. Vi tror på samarbeid i økosystemer hvor vi inviterer gode venner med tilsvarende, eller supplerende kompetanse for det beste for våre ansatte og kunder.

Vårt mål er å skape den beste verdien sammen med deg, slik at vi sammen kan utvikle de beste løsningene. Tross alt handler alt om at du skal lykkes.

Våre forretningsutviklere, designere, prosjektledere, utviklere og arkitekter er eliteutøvere og har lang erfaring med å kartlegge muligheter og utfordringer, og effektivt implementere de beste løsningsforslagene.

 

Lykkes du, lykkes vi!

L ø s n i n g s k o n s e p t D e fi n e r e p r o b l e m s t i l l i n g I n n s i k t T e s t e P r o t o t y p e Backlog T e s t e E r f a r e P l a n l e g g e G j e n n o m f ø r e Løsningskonsept Komme opp med ideer og forslag til løsnings- konsepter gjennom skisser og workshop. Definere problemstilling Beskrive store og små utfordringer og muligheter slik at vi kan utvikle gode      løsningskonsepter. Innsikt Forstå brukere, deres behov og synspunkt på verden. Forstå bedriftens strategi, utfordringer og hva de ønsker å oppnå. Prototype Utforske løsnings- forslag og bygge prototyper for å kunne få tilbakemelding på hva som fungerer og ikke fungerer. Teste Verifisere og teste prototyper for å se om løsningsforslaget faktisk løser den utfordringen eller behovet som var utgangspunktet for verdiskapning Erfare Innhente erfaringer underveis i utviklingen, etter gjennomføring og produksjonssetting Teste Testing av utviklet funksjonalitet til ferdigstilling og overlevering Gjennomføre Implementere funksjonalitet med utgangspunkt i prioriterte oppgaver Planlegge Definere og prioriterte funksjonalitet og hva som kreves av arbeid for å sikre effektiv implementering. 4 2 1 3 5 6 7 8 9

Finn riktig verdiforslag

Forståelsen for brukerne og den totale kundereisen er grunnmuren til god og effektiv systemutvikling av nye løsninger. Våre erfarne UX-designere bidrar med å sikre riktig innsikt, definere rammene for prosjektet, skissere, prototype og teste for å sikre at løsningen vil gi varig verdi.

 

Smidig utvikling gir sikkerhet

Er det en ting vi vet sikkert er det at ingenting er helt sikkert. Generelt innebærer en smidig utviklingsprosess å inkrementellt legge til, fjerne, prioritere og implementere ulike krav. Ettersom nye funksjoner og forbedret eksisterende funksjonalitet kontinuerlig lanseres kan systemet hurtig skape verdi for brukerne. Med andre ord kan læringen starte tidlig. Da vet du tidlig i utviklingsløpet om du har lykkes med produktet eller tjenesten og nødvendige endringer og justeringer kan gjøres underveis.

Samarbeid i tverrfaglige team.

Vi tror på å jobbe tverrfagling. Headit bidrar med Forretningsutviklere, Scrum mastere, Prosessdrivere, UX-designere, Grafiske designere, Systemutviklere, Systemarkitekter og spesialister innen Data science. Enten i fullstendige utviklingstem eller nøkkelpersoner inn til team hos kunde.

Læringsplatformen Labs bidrar til å bygge kompetanse

Labs er felles arena for alle ansatte i Headit for å skape motivasjon og rom for utvikling og kompetansedeling.

I Labs tester vi blant annet ut ny teknologi og tjenester, samhandler på tvers av kompetanseområder og blir trygge på tjenester vi ønsker å tilby.

Vi ønsker å holde oss oppdaterte og videreutvikle våre respektive fagfelt slik at vi alltid kan tilby de beste løsningene.

For lykkes du, lykkes vi.

Våre samarbeidspartnere

x