Organisering og deling av data = verdiskapning og optimalisering

En moderne dataplattform henter inn og gir deg tilgang til forretningskritisk informasjon - det være seg til historiske analyser, et øyeblikksbilde eller prognoser og predikasjoner. Dataplattformen bidrar også til å holde informasjon oppdatert på tvers av virksomhetens systemer og prosesser. 
  

Viktige ansvarsområder for en plattform er; 

  • Innhenting av informasjon fra ulike kilder og systemer (både inne i virksomheten og utenfor). F.eks. kundedata, salgsdata, økonomi, sensorinformasjon, forbrukerinfomasjon, offentlig informasjon og kredittinformasjon.
  • Informasjonen prosesseres og lagres i henhold til ønskede bruksområder. 
  • Sikkerhet, kryptering og tilgang til informasjonen håndteres slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller kan misbrukes. 
  • Tilgjengeliggjøring av informasjon til prosesser og løsninger både internt og eksternt for virksomheten. 

 

 

Med moderne skyløsninger kan du komme i gang uten store investeringer, høste erfaringer tidlig og tilpasse løsningen til ditt behov. 


Er det vanskelig å vite hvor du bør starte?

Snakk med oss om hvilke behov du har, så finner vi ut av mulighetsrommet sammen. Vi hjelper deg hele veien på din reise til å bli mer datadrevet.  Forslag til andre tjenester / artikler

x